nov 05

Dus jij bent werkelijk van mening dat filosofie de mensheid helpt om ons aardse bestaan beter te duiden?

U denkt dat uw publiek wordt vermaakt door hen een doorlopend schijnvertoning voor te spiegelen en hen zo de illusie te geven dat u een moderne magiër bent?

Als jij in het licht van Plato”s allegorie de grot de mensen zo laatdunkend neerzet en zo”n pessimistische kijk hebt op ons als mensheid met ons oppervlakkige, chaotische leven, dan heb jij geen hoge dunk van je medemens. Ik wel. Geef het volk brood en spelen.

Oh ja, haal de oude Julius Ceasar erbij, die met zijn concept in feite de grondlegger is van de hedendaagse commerciële televisie. Naar analogie: Uw platvloerse volksverlakkerij die u groots illusies noemt, is het soort vermaak dat het publiek afleidt van de werkelijke zaken waar het in het leven om gaat.

Het leven is te kort om je druk te maken over hoogdravende filosofietjes. De mens wil triviaal vermaak. Sport en spel. Seks. Het najagen van kicks. En ja, daar speel ik op in. Ik voorzie in een primaire behoefte.

De mens vindt pas zijn geluk als hij zich verheft boven het banale. Kunst, cultuur, literatuur. Zich bezinnen over het hoe en waarom van het zijn. Zich louter verwonderen over zijn existentie. Waar dient het leven toe? Waar komen we vandaan en waar gaan we heen?

Jij verkoopt elitaire nonsens. Kijk eens om je heen. Kijk televisie, volg de media, check internet, lees op Hyves. De moderne mens wil schone schijn, klatergoud, RTL Boulevard, mijn shows met mijn lekkere assistentes. Snelle hapklare consumptie. De modrne mens ten voeten uit. Jouw soort is voor die kleine groep: de NRC- en Vpro-elite. Bah, casino online enge lieden.

U bent een ordinaire, vrouwonvriendelijke populist. Een exploitant van het colectieve onderbuikgevoel. Een profiteur van de laagste lusten afkomstig uit de onderste trede van de behoeftepiramide van Maslow. U bent niets meer of minder dan een walgelijke, schaamteloze poseur.

Ik ben een succesvol artiest. Aanschouw mijn publiek. Als ik Katja Schuurman laat verdwijnen, heb ik alle aandacht. Men hangt aan mijn lippen. En de hare, haha. Voor Cisca Dresselhuys komt er geen hond, tenzij ze echt voorgoed verdwijnt. Grapje.

Dankzij de wijsbegeerte is de maatschappij zover gekomen als hij nu is. De civilisatie Zudem verfugt der book-of-ra-kostenlos.com slot uber verschiedene Bonusfeatures und ist in dieser. van de wereld is een groot goed, dat we moeten koesteren. Ik zou uw collega Hans Klok niet op één lijn willen zetten met Socrates.

Ik ook niet; zijn we het eindelijk eens. Naar collega Klok kijk ik graag, zeker als hij met die Pamela Anderson optreedt, wat een jongens heeft zij! Socrates is volgens mij al heel lang dood en heeft mij niets boeiends nagelaten.

Dit dispuut levert ons niets op, vrees ik. Uw filosofietjes zijn van een zo”n oneindig basaal niveau, dat het u ten enenmale ontgaat dat er zaken zijn van een hogere importantie.

En jij gelooft vooral in je eigen ding. Een filosoof met een tunnelvisie. Je gelooft waarschijnlijk nog in de wijsheden uit het boek Lof der zotheid van Erasmus?

Erasmus was een groot denker. Geloven, dat doe ik niet. Godsdienst is opium voor het volk, zei Marx al eens. Dat had hij wel goed gezien. Ik bewerk de ideeën van Erasmus en geloof vooral in mezelf.

Dat schept een band. Ik ook. Zijn we toch een beetje van dezelfde sekte? Zijn we toch nader tot elkaar gekomen, niet waar?

Welnee, mijn beste illusionist. Deze illusie moet u zichzelf maar besparen. Behandelt u mij niet als uw doorgaans niet zo snuggere publiek.

Mevrouw de filosofe. Je bent een wereldvreemde, arrogante, betweterige, irritante, zelfingenomen kamergeleerde. Je luistert niet en voelt je verheven. Strooien met geleerde namen en moeilijke woorden. Goed hoor. Ik weet er ook één: blasé! Tot slot: je ziet er wel lekker uit, ben je soms de zus van Goedele Liekens?

Meneer de des-illusionist. Ik heb het helemaal gehad met u. Onze dialoog stopt hier en nu.

 

Reageer hierop