jun 20

Alle eerstejaars bachelorstudenten die in september 2008 zijn gaan studeren aan de VU in Amsterdam zijn getoetst op hun taalbeheersing. Vorig jaar bleek uit een toets dat veel studenten onder de maat presteerden. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, werden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst. De VU bood extra service bij het wegwerken van de geconstateerde taalproblemen. Lees verder »