okt 26

De tand des tijd deed ’t ergste vrezen.

De hoogste boom ving te veel wind.

Een hard gelag; al in de sterren te lezen?

Onbekend bleek onverbiddelijk onbemind.

 

In zijn perceptie: onaantastbaar geachte man

kwam zichzelf tegen; geen schim van z’n ego.

Worstelend, kansloos, weg was elk elan.

Dat nooit meer, voortaan ’t splinternieuwe credo.

 

Het schier onmoog’lijke bleek evident:

Statuur existeerde slechts bij humane gratie.

Hautain, hoogdravend; Nu is het niet zo dat dit laatste de enige graadmeter is, u kunt bijvoorbeeld ook aan Nederlandse taal van veel van de spel casinolen zien dat men bij Unibet Casino verder is gegaan dan alleen het vertalen van de website. weg met die vent!

Arrogantie leidde tot domweg deportatie.

 

Eieren kiezend voor zijn luttel wisselgeld

en om zijn hachje te elfder ure nipt te redden

vluchtte hij fluks, terug onder het maaiveld.

Teneinde daar z’n gezag weer in te bedden.

 

De stem des volks: ‘Hoogmoed komt voor de val’

bediende zich tevree van dit sleetse cliché.

Het geknakte ego, vertoevend in een tranendal

verdronk in een diepe poel van Chardonnay.

 

Schijnt de zon achter deze herfstdepressie?

Is er aan het einde van die tunnel licht?

Slechts hijzelf verdelgt zijn eigen obsessie,

als hij maar niet voor een zwaktebod zwicht.

Reageer hierop