jun 20

Alle eerstejaars bachelorstudenten die in september 2008 zijn gaan studeren aan de VU in Amsterdam zijn getoetst op hun taalbeheersing. Vorig jaar bleek uit een toets dat veel studenten onder de maat presteerden. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, werden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst. De VU bood extra service bij het wegwerken van de geconstateerde taalproblemen.

Wat behelst die toets? Het is een digitale toets die ongeveer twee uur duurt. Het zijn gesloten vragen over de volgende onderwerpen: formuleren, grammatica, structureren, spelling en interpunctie en woordkeus cq woordenschat. Voorbereiding is niet nodig., immers we hebben het wel over lieden die met een VWO-diploma binnenkomen.

Alle eerstejaars bachelorstudenten van de VU moesten deze taaltoets afleggen. Men kon hiervoor geen vrijstelling krijgen. Studenten die onvoldoende presteerden, kregen kosteloos een taalverrijkingscursus aangeboden. Deelname aan deze cursus was natuurlijk niet vrijblijvend.

Nu blijkt echter dat velen ook na zo”n cursus niet in staat zijn deze toets te halen. We hebben het over schrikbarend hoge percentages. De VU wil nu dus deze studenten lozen. Mijns inziens begrijpelijk en legitiem, maar de oorzaken liggen natuurlijk dieper. Leerlingen met een diploma VWO hebben in potentie de capaciteiten om Nederlands te leren, hetgeen in mindere mate ook zou moeten gelden voor Havisten. Uit deze groep komt traditioneel de basisschooljuf en -meester. Je voelt de bui al hangen.

Het onderwijs dat vooraf gaat aan de universiteit blijft natuurlijk schandalig in gebreke. Een aantal decennia is er in bepaalde kringen meesmuilend en meewarig aangekeken tegen traditioneel grammatica- en spellingonderwijs. Immers, het gaat om de communicatie, meneer. Ik hoor het een Pabodocent nog zo tegen me zeggen, toen ik constateerde dat mijn stagiair nog immer ik wordt en wordt jij placht te schrijven. Het werd vergoelijkt. En ach, de bewuste stagiair ging zo leuk met de kinderen om. Enig.

We zitten nu met de gebakken peren als de academici in spe ook niet in staat blijken te zijn om hun wetenschappelijke gedachten decent onder woorden te kunnen brengen. De vicieuze cirkel is echter allang rond. Er zijn onderwijsgevenden in ons Nederlands basisonderwijs die The 2010 Verizon hdd regenerator breach investigation report concludes that in 86% of the cases, evidence about the hdd regenerator breach was recorded in the organization logs, but the detection mechanisms failed to raise security alarms (Verizon, 2010). zelf niet in staat zijn om de Nederlandse taal fatsoenlijk te doceren, daar zij eveneens al het slachtoffer van het Additionally to Norskespill, BetSoft Gaming’s three-dimensional slots casino games will show up on Winagames. Nederlands onderwijsbestel zijn. Een eigen vaardigheid om de rillingen van te krijgen.

De rector magnificus van de VU geef ik groot gelijk enerzijds; maar anderzijds hoop ik dat het kwantum studenten dat wel toegelaten wordt zodanig groot blijft, dat de universiteit zijn taken kan blijven uitoefenen. Immers, anders ligt het einde van de wetenschap in het verschiet. En wellicht overdreven en excessief doorgeredeneerd en op een zeer lange termijn de déconfiture van de civilisatie. Een ontluisterende gedachte.

Ik schaam mij diep als onderwijsgevende. Ik weet van mijzelf dat ik getracht heb om de taal-(en ook reken)verloedering tegen te gaan, maar het is als eenling vechten tegen de bierkaai. Gelukkig zijn er toch ook nog vele gelijkgezinden, nog wel. Maar de politiek, lees minister Plasterk, zou het een en ander moeten onderkennen en spoedig moeten komen met een Deltaplan voor het redden van de Nederlandse taal cq het totale Nederlandse onderwijs.

Of ik hier Op Hyves veel voedingsbodem vind voor mijn onrustbarende gedachten, betwijfel ik. De dwarsdoorsnee trekt zich ook niet al te veel aan van de spellingregels en idem conventies. Maar ach, de academici zijn hier dan ook niet de modale populatie. Voordat er ooit iemand op het taalmis- en gebruik op Hyves promoveert, moet er nog heel wat water door het IJ stromen. Of was het nu toch door de Rijn?

Eén reactie op “Ik schaam mij diep…”

  1. Juliette:

    ..oeps..

Reageer hierop