jan 13

De staatssecretaris van onderwijs Dekker is een heel onnozele hals. Dat was al wat langer evident, maar nu komt hij met het onzalige idee om als experiment twaalf Nederlandse basisscholen tweetalig te maken. Met ingang van het volgende schooljaar worden Engels en Nederlands als voertaal en instructietaal ingevoerd. Vanaf de kleuters tot en met groep acht.

Natuurlijk voert de goede man economische motieven aan. We zijn een open economie, die drijft op de export en in het buitenland spreken ze Engels. Dus is het goed dat we van meet af aan onze basisschoolleerlingen Engels leren. Dat is alleen maar goed voor hun toekomstperspectief. De Nederlandse kenniseconomie wordt almaar meer een holle frase.

Als we de opleidingen van de meesters en juffen nader beschouwen, dan treffen we daar niet of nauwelijks het vak Engels aan. Dus de onderwijsgevenden hebben hun kennis van het Engels van de HAVO, of -nog erger-, van het VMBO. Deze kennis is nogal basaal, meestal niet getraind, laat staan voorzien van enig didactisch benul. De didactiek van een vreemde taal luistert nauw. Dat besef ontbeert de politiek.

Dat probleem onderkent Dekker echter ogenschijnlijk wel. Hij gaat geld vrij maken voor de extra nascholing van de leerkrachten. Man, dgfev online casino ben jij nou die kerel die moord en brand schreeuwt over de onvoldoende opbrengsten van de taaltoetsen. Weet je, dat de kennis van de Nederlandse taal van de onderwijsgevenden vaak te denken geeft. Verder: geld vrijmaken? In het onderwijs wordt al drie decennia bezuinigd onder het mom van pedagogische en didactische drogredenen.  Weer Samen Naar School! Passend onderwijs! Afbraakbeleid.

In de hedendaagse praktijk komt het voor dat Havisten en Vwo”ers een zwaar onvoldoende kennis van de Nederlandse taal hebben. Dat zijn kinderen die in potentie wel de hersens hebben, maar slachtoffers zijn van het Nederlandse onderwijssysteem, dat schromelijk in gebreke blijft.

Laten we liever ernaar streven, onderwijsverantwoordelijke Dekker, dat het Nederlands weer in veel meer geledingen geleerd en beheerst wordt. Dan krijg ik geen mails van collegae, die beginnen met “Ik besef me” of zinsneden als “dat woord benoemen is ook niet zo mijn dingetje, zeg maar”.  Tja, kromtaal in onderwijsland, ik kan er een boekje over opendoen.

De collega’s Engels in het voortgezet onderwijs zullen er geen traan om laten, als het Engels sowieso uit het basisonderwijs verdwijnt. De brugklassers komen vaak binnen met een minimale kennis, een abominabele uitspraak en sterker: met foutieve grammaticale regelgeving, dankzij de marginale educatie op de basisschool.

Meneer Dekker, u komt weer eens met shit voorstellen. Basisonderwijs: laat je niet fucken.

 

© Simon Trommel.

Eén reactie op “Tweetalige bullshit”

 1. Rogier Kuijpers:

  Beste Simon,

  Je laat weer duidelijk zien waar het pijnpunt van het huidige onderwijssysteem zit.
  Zonder een goed fundament wordt een gebouw niet stevig. Goed onderwijs op de onderbouw is essentieel voor de voorbereiding van de kinderen op het traject daarna.

  En dan kijk ik nog niet eens of iemand daarna naar het VMBO, MBO, HBO of Universitair onderwijs. Het is tenslotte een feit dat niet makkelijk leert. Ik spreek hierbij ook uit eigen ervaring.

  Maar op het moment dat ik in het eerste jaar van het HEAO opleiding Logistiek & Economie wiskunde opgaven mag gaan maken, die ik in de brugklas op de middelbare school kreeg. Dan denk ik dat het onderwijs in zijn algemeenheid beter moet worden, ongeacht het niveau van het onderwijs.

  Met vriendelijk groet,
  Rogier

Reageer hierop