Docent

Als docent bied ik vier producten aan, die tegenwoordig dankzij de niet altijd even hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs een goede aanvulling kunnen zijn voor de individuele leerling.

Ik geef bijlessen aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de vakken Economie, Management en Organisatie, Nederlands en Wiskunde (onderbouw). Verder geef ik ondersteuning in de vorm van coaching, en soort extra mentoraat voor de middelbare scholier die daarin steun behoeft.

Voorts is er coaching op het gebied van rekenen en taal voor de (aspirant) Pabo-student, die immers voor beide disciplines een toets voldoende af moet kunnen leggen.

Tenslotte is ook de mogelijkheid voor de basisschoolleerling uit groep acht om zich extra goed en adequaat te scholen op het gebied van de vakken rekenen en taal.

Zie de onderstaand links om meer informatie te vinden:

Bijlessen

Coaching/mentoraat

Coaching Pabo-studenten

Basisschoolbegeleiding