Basisschoolbegeleiding

Er zijn kinderen in groep zeven en acht die graag extra willen oefenen op het gebied van rekenen en taal om goed beslagen ten ijs te komen voor de Cito-entreetoets aan het eind van groep zeven en de eindtoets in de loop van groep acht. De leerling komt één keer per week langs en werkt onder mijn persoonlijke begeleiding een uur lang aan de vakken rekenen en taal. Per leerling en per week wordt bekeken welke van deze twee vakken de meeste aandacht nodig heeft. Er wordt dus op maat gewerkt.

Deze begeleiding is bedoeld voor leerlingen uit groep zeven en acht die moeite hebben met rekenen, spellen en/of begrijpend lezen. Een leerling kan mogelijke achterstanden opgelopen hebben door bijvoorbeeld ziekte, uitval of verhuizing. Deze basisschoolbegeleiding is er ook voor leerlingen die een goede start willen maken op de middelbare school. Daar ligt het tempo mogelijk hoger dan leerlingen gewend zijn en ze krijgen beduidend meer huiswerk. Extra aandacht voor basisvaardigheden maakt de overgang naar de middelbare school makkelijker.

In een uur basisschoolbegeleiding komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Eventuele vragen van de leerling worden besproken.
  • De stof van de voorgaande sessie wordt summier herhaald.
  • Nieuwe stof wordt behandeld.
  • Er wordt mee geoefend.
  • Tenslotte plannen we en wordt er kort geëvalueerd.

Tarief: € 35 per begeleidend klokuur.