Bijlessen

Ik geef bijlessen Economie, Management en Organisatie, Nederlands en Wiskunde in de
onderbouw. Tijdens de eerste les wordt er geanalyseerd waar de problemen liggen en waar
extra aandacht aan besteed moet worden. Voor deze bijles werkt een leerling minimaal een
keer per week onder mijn persoonlijke begeleiding. We proberen het vak weer op de rails te
krijgen en te houden door een combinatie van vakinhoudelijke hulp en studieplanning.

Bijles is een vakspecifieke training voor leerlingen die dus moeite hebben met een bepaald
vak. Het is bedoeld voor leerlingen die net wat meer uitleg nodig hebben om een vak te
kunnen begrijpen. En tevens voor leerlingen die achterlopen, hiaten hebben in hun kennis of
moeilijkheden hebben met het maken van toetsen.

In een uur bijles komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Eventuele vragen van de leerling worden besproken.
  • De stof van de voorgaande sessie wordt summier herhaald.
  • Nieuwe stof wordt behandeld. Er wordt mee geoefend.
  • Tenslotte plannen we en wordt er kort geëvalueerd.

De eerste les wordt als een proefles beschouwd. Is de les naar tevredenheid van beide partijen
verlopen dan worden de lessen voortgezet en wordt de proefles als eerste les beschouwd.

Tarief: € 35 per begeleidend klokuur.