Coaching Pabo-studenten

In de praktijk blijkt dat het voor aspirant Pabo-studenten niet altijd even eenvoudig is om de tegenwoordig gehanteerde nulmodules voor Taal en Rekenen voldoende af te leggen. Het aantal studenten dat de inmiddels beruchte Taal- en Rekentoets niet haalt, is relatief hoog.

Het blijkt dat de diverse Pabo’s terecht uitgaan van een bepaalde niveau dat de student zou moeten hebben op beide disciplines en er derhalve niet heel veel tijd en aandacht aan besteden om studenten die in gebreke blijven op een aanvaarbaar niveau te krijgen.

Daar het voor hen vaak niet makkelijk blijkt om de eigen kennis en vaardigheden op te vijzelen, bied ik speciaal voor deze bewuste doelgroep coaching aan op het gebied van rekenen en taal. Een extra hulp om te slagen voor de genoemde toetsen.

Vakinhoudelijk kan er op het gebied van taal op de volgende onderdelen worden getraind:

 • Stijl en formuleren;
 • De werkwoordspelling;
 • Redekundig en taalkundig ontleden;
 • Spelling van de onveranderlijke woorden.

Wat betreft rekenen zijn de volgende items trainbaar:

 • Cijferend rekenen;
 • Hoofdrekenen;
 • Breuken en procenten;
 • Het metriek stelsel;
 • Redactiesommen;
 • Rekenen met geld;
 • Handig rekenen.

Per student moet individueel vastgesteld worden welke onderdelen aandacht behoeven om een programma op maat aan te bieden.

Tarief: € 35 per begeleidend klokuur.