Schrijven in opdracht

Ik ga ook in opdracht schrijven. Na overleg met een opdrachtgever omtrent de aard, inhoud, doelgroep en vormgeving zorg ik voor het gevraagde product. Ik verzorg onder andere achtergrondverhalen, sfeerverslagen, nieuwsberichten, reportages, interviews en krantenartikelen.

Het herschrijven van teksten of artikelen als men er niet tevreden over is, behoort ook tot de mogelijkheden. Als een geschreven product niet duidelijk overkomt, is er behoefte aan revisie. Na het creëren van duidelijkheid over de gewenste boodschap, doelgroep en doelstelling, herschrijf ik de tekst op een boeiende en leesbare wijze.

Ook het redigeren van teksten is een mogelijkheid. Teksten, waar nodig, voorzien van een juiste spelling en interpunctie en indien nodig de stijl aanpassen. De leesbaarheid vergroten door aandacht voor de zinslengte en de constructies en het woordgebruik. Vage teksten zijn funest. Het uiteindelijke product moet aantrekkelijk voor de doelgroep zijn.

Het simpelweg foutloos spellen van een tekst is een vereiste. Dus juiste verwijswoorden, een correcte werkwoordspelling en een goede en prettige stijl zijn van eminent belang. Een tekst moet nu eenmaal vanzelfsprekend duidelijk, foutloos en helder zijn. Ik haal deze onvolkomenheden eruit, zodat de lezer niet afgeleid wordt van de boodschap.

Tarief: € 35 per gewerkt klokuur.